# داستان_سعدی_انوشیروان

داستان انوشیروان‌دادگر و پرداخت بهای نمک!

  روزی برای #انوشیروان‌دادگر، فرمان‌روای #ساسانی، در شکارگاهی شکاری را کباب می‌کردند، نمک برای کباب وجود نداشت، یکی از کارگزاران ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 2399 بازدید