# دین_ایران_باستان

آتشکده‌ی گنزک (شیز, آذرگشنسپ)

آتشکده‌ی گنزک (شیز) آذربایجان پایگاه دینی ِ ایران باستان کورش محسنی  آذربایجان در زمان ساسانیان از دیدگاه دینی جایگاه والایی داشت و بی‌گفتگوست ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 437 بازدید