# زبان_های_اورالی

گستره ی خانواده های زبانی جهان

دسته بندی زبان‌های جهانهنداروپایی، سامی، اورالیکورش محسنی  چند گوشزد بایسته پیش از شناساندن دسته‌بندی زبان‌های جهان. همان‌گونه که می‌بینیم بیش از ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 234 بازدید