# شعر_درباره_بهار

یک بهارانه (شعر درباره ی نوروز و بهار)

بهارانه، به اشعاری که درباره فصل بهار گفته شود، گویند. ادبیات فارسی، سرشار از «بهارانه»هاست. سرایندگان ایرانی از دیرباز تاکنون ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 1385 بازدید