# طهمورث_شاهنامه

استوره‌شناسی ایرانیان (4): تهمورث دیوبَند

استوره شناسی ایرانیان (4)تهمورس / طهمورث دیوبندکورش محسنی   تهمورس / تهمورث / طهمورث، پسر هوشنگ پیشدادی، پسر سیامک، پسر کیومرث ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 274 بازدید