# قرار_داد_ترکمان_چای

تحریف تاریخ به‌دست پان‌ترکسیت‌ها

تحریف تاریخ به‌دست پان‌ترکسیت‌ها قرارداد گلستان و ترکمنچای کورش محسنی  یکی از بنیان‌های فعالیت‌های پان ترکیست‌ها دزدی فرهنگی و وارونه نمایی ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 286 بازدید