# قیام_کاوه_ضحاک

استوره شناسی ایرانیان (7) فریدون و کاوه‌ی آهن‌گر

استوره شناسی ایرانیان (7)فریدون و کاوه‌ی آهن‌گرکورش محسنی    کاوه‌ی آهن‌گر استوره‌ی ایرانی است که در شاه‌نامه فردوسی شورشی مردمی را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 462 بازدید