# مقدمه_ابن_خلدون

نوشته های ابن خلدون درباره ی خدمات ایرانیان به دانش و اسلام

ابن خلدون و ایرانیاندیدگاه ابن خلدون درباره ی خدمات ایرانیانمهرداد آتورپاتگانی ابن خلدون (ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حَضرَمی (۸۰۸-۷۳۲ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 309 بازدید