# منشور_کورش_بزرگ

فرمان کورش و قانون حمورابی

قانون حمورابی و فرمان کورش بزرگ نخستین فرمان حقوق بشر کدام است؟ کورش محسنی   قانون حمورابی دربرگیرنده‌ی 282 ماده درباره‌ی حقوق دادگستری, ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 450 بازدید

ترجمه فرمان کورش بزرگ (متن منشور کورش از دکتر ارفعی)

ترجمه منشور کورش بزرگبرگردان فرمان کورش بزرگ از ارفعیکورش محسنی  فرمان کورش بزرگ که به عنوان یک فرمان انسان دوستانه (گاهی ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 837 بازدید