# نام_مرداد

مُرداد نامی نادُرُست و اَمُرداد دُرُست

درباره‌ی نام ماه مُرداداَمرداد فرشته‌ی بی‌مرگیکورش محسنی    واژه‌ی «اَمُرداد» (اَمُرتات) از سه بخش تشکیل شده است. (اَ + مَر + ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 86 بازدید