# نخستین_قانون_حقوق_بشر

فرمان کورش و قانون حمورابی

قانون حمورابی و فرمان کورش بزرگ نخستین فرمان حقوق بشر کدام است؟ کورش محسنی   قانون حمورابی دربرگیرنده‌ی 282 ماده درباره‌ی حقوق دادگستری, ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 690 بازدید