# نقش_رستم_کتیبه_شاپور

پیروزی شاپور یکم ساسانی بر والرین امپراتور روم

پیروزی شاپور یکم ساسانی بر والرین امپراتور رومنقش رستم و سنگ‌نگاره‌ی شاپور یکم ساسانیمهرداد آتورپاتگانی  در سال 260 والریانوس امپراتور روم، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 263 بازدید