# هخامنشیان

صفویان میراث‌داران هخامنیشان

صفویان میراث‌داران هخامنیشانصفویان بنیان‌گذاران ایران نوینکورش محسنی   صفویان ایران نوین را راه‌اندازی کردند. صفویان، افشاریان و زندیان هم‌واره بزرگ‌ترین سد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 204 بازدید

خاندان هخامنشی و سرزمین پارسوماش

سرزمین پارسوماش هخامنشیان از چیش پیش تا کورش بزرگ کورش محسنی  در منابع آشوری از سرزمین «پارسوما» در پیرامون دریاچه ارومیه یاد گردیده ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 415 بازدید