# هنر_صفوی

صفویان میراث‌داران هخامنیشان

صفویان میراث‌داران هخامنیشانصفویان بنیان‌گذاران ایران نوینکورش محسنی   صفویان ایران نوین را راه‌اندازی کردند. صفویان، افشاریان و زندیان هم‌واره بزرگ‌ترین سد ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 205 بازدید