# ورجوی

نیایشگاه مهری روستای ورجوی مراغه

نیایشگاه مهری روستای ورجوی مراغه نشانی دیگر بر ایرانی بودن قوم آذری کورش محسنی    مراغه یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران است که ریشه‌ای ... ادامه مطلب
/ 29 نظر / 116 بازدید