# پییر_کورنی

پی‌یر کورنی شاعر فرانسوی و سورنا سردار اشکانی

پیر کورنی شاعر فرانسویسورنا سردار اشکانی و پیر کورنیکورش محسنی پی‌یر کورنی (1784-1606) پدر تئاتر فرانسه و یکی از شاعران بزرگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 177 بازدید