# گیومرث_اوستا

استوره شناسی ایرانیان (1): کیومرث نخستین نمونه انسان

استوره شناسی ایرانیان (1)کیومرث نخستین نمونه انسانکورش محسنی "کیومرث/گیومرث" در فارسی، "گیومرت/گیومرد" در پهلوی و "گیومَرتَن" در اوستایی، نام نخستین نمونه‌ی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 307 بازدید